Carlsberg har åtagit sig att eliminera koldioxidutsläppen och halvera vattenanvändningen på alla bryggerier innan 2030 för att möta globala utmaningar som klimatförändringar, vattenbrist och folkhälsoproblem.

En Carlsberg-tankbil backar försiktigt in på gården till Huset under bron, en av Stockholms modernare klubbscener, kompletterad med vegorestaurangen Växthuset, galleri och många andra verksamheter. Samtidigt som öltankarna fylls på i fatrummet håller Carlsberg Sverige lanseringskonferens i en annan del av fastigheten för sin nya globala hållbarhetsstrategi. Simon Boas Hoffmeyer, hållbarhetsdirektör  på Carlsberg Group i Köpenhamn  går igenom de fyra områden som koncernen satsar på: Noll koldioxidavtryck, Noll vattenspill, Noll oansvarig konsumtion och en Noll Olycks-kultur. Eller som strategin heter på engelska: Together Towards Zero

– Till 2022 ska våra bryggerier drivas av 100 procent förnybar energi. Vi ska inte använda någon kolkraft, säger Simon och fortsätter med att förklara att klimatförändringarna är en av världens mest angelägna frågor.

– Vår verksamhet ska vara hållbar, säger han och konstaterar att ingen kan göra några affärer om miljön brakar samman.

För Carlsberg som ett internationellt företag är det viktigt att satsa på rätt saker i olika länder. Idag har Carlsberg tagit fram en databas med olika värden som kan omvandlas till mätbara mål. Det handlar om allt från vilken förpackning som är bäst, hur mycket återvunnet aluminium en burk innehåller eller hur mycket vatten som går åt när man brygger öl på ris i jämförelse med korn. Många åtgärder, som till exempel att byta ut kylskåp på restauranger och i butiker, är kostsamma.

– Samtidigt är det en konkurrensfördel. På ett av våra bryggerier i Kina har vi investerat i över 8 000 solpaneler. Jag tror inte vi hade kunnat vara verksamma i Kina om vi inte visar att vi vill satsa på miljön, fortsätter Simon och avslutar:

– Jag säger inte att vi har alla lösningarna men tillsammans med våra leverantörer och våra kunder kan vi vara en god kraft mot ett hållbart samhälle.

* Corporate Social Responsibility –visar hur företag tar ansvar för hur de påverkar samhället, ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Om du vill veta mer, besök gärna: www.carlsberggroup.com/sustainability

 

Svenskt perspektiv – vilka är de tre viktigaste hållbarhetsmålen?

Anna Anderberg Hållbarhetsansvarig Carlsberg Sverige

– Vi ska precis som resten av Carlsberg-koncernen fokusera våra aktiviteter på de fyra områdena. Vi ligger väl i linje med den övergripande strategin, men behöver anpassa mål och aktiviteter så att det passar vår verksamhet och vår verklighet här i Sverige.

Vi fortsätter att satsa på ansvarsfull konsumtion, vi är t ex marknadsledande inom alkoholfri öl och vi vill få ännu fler konsumenter att pröva våra många goda olika alkoholfria alternativ. I sommar har vi bland annat satsat på en ambulerande alkoholfri bar – som vi kommer köra runt i sommar-Sverige för att möta konsumenterna där de är. Vi kommer fortsätta att arbeta med att effektivisera oss inom miljö och klimatområdet och även i högre utsträckning än idag samarbeta med branschen och leverantörer för att minska vårt koldioxidavtryck över hela värdekedjan.

Vilken förpackning är bäst ur miljöhänseende?

Henric Byström Kommunikationsansvarig Carlsberg Sverige

– För ett par år sedan gjorde vi, tillsammans med föreningen Sveriges Bryggerier, en undersökning där vi jämförde burkar, PET, returflaskor och engångsglas, för att ta reda på vilken förpackning som var bäst ur miljöhänseende. Det var ett externt företag som genomförde undersökning och vi tittade på kedjan från bryggeri till butik.

– De kom fram till att bäst för miljön är returflaskorna, därefter PET-flaskorna följt av burkar. Sist kom engångsflaskorna.

– Retursystem, eller cirkulär ekonomi, är bra för miljön. Ur ett globalt perspektiv har Sverige ett förhållandevis välutvecklat system. Upp till 85 procent av burkarna och PET–flaskorna återvinns och mycket engångsglas hamnar i glasigloos.

Hur står sig fatöl i jämförelse?

– Vi har inte gjort någon sådan undersökning men det är rimligt att anta att större förpackningar, som ölfat, är bättre för miljön än många mindre förpackningar. Ölfaten har en väldigt lång livslängd och ingår i ett retursystem.

 

Together Towards Zero

NOLL KOLDIOXIDAVTRYCK

Carlsberg-koncernen har arbetat med bl a Carbon Trust, för att räkna ut koldioxidavtrycket och vad som krävs för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C, den högre ambitionsnivå inom Parisavtalet.

NOLL OANSVARIG KONSUMTION

Carlsberg ska kunna erbjuda alkoholfria alternativ överallt  2022 för att öka konsumenternas valmöjligheter samt ingå långsiktiga partnerskap för att uppmuntra en ansvarsfull konsumtion.

NOLL VATTENSPILL

Carlsbergs nya mål är att halvera vattenanvändningen i samtliga bryggerierna innan 2030, med fokus på högriskområden i Asien.

EN NOLL OLYCKS-KULTUR

Ett område som främst är internt riktat men som är viktigt att få på plats. Carlsberg arbetar över hela organisationen, med fokus på den egna produktionen och logistikverksamheten, till försäljning och administration, för att skapa en bra arbetsmiljö och bygga en kultur kring noll olyckor.