I början av hösten öppnar Fiskhallen Sorunda. Visionen är att vara en modern och framåtblickande leverantör med respekt för både sjö och hav. 

Under sensommaren färdigställs Fisk- hallen Sorundas lokaler som ligger under samma tak som Grönsakshallen Sorunda och Fällmans Kött. 

– Här kommer tankarna för levande skaldjur att stå, och där ser du golvbrunnarna för stimkittlarna. Vi ska kunna sälja både levande och kokta skaldjur, säger Magnus Leidstedt, projektledare för Fiskhallen Sorunda. Han står i den 1800 kvadratmeter stora lokalen, under samma tak som Fällmans Kött och Grönsakshallen Sorunda, och förklarar flöden och hygienzoner. 

Redan i slutet av sommaren börjar man ”testköra” verksamheten. 

– Vi är igång med rekryteringen, säger Magnus och förklarar Fiskhallens vision: Att vara en modern och framåtblickande fiskleverantör med stolthet och respekt för sjö och hav. 

 Om vi bestämmer oss för att inte sälja en fisk för att dess bestånd är hotat, så är det vår skyldighet att erbjuda kunderna ett alternativ.

– Det gäller också teamet, vi vill vara en mångkulturell arbetsplats som speglar samhället, fortsätter han och betonar att kunskapen om både fisk och miljö ska finnas hos dom. 

– Vi måste kunna ge våra kunder trygghet. Om vi bestämmer oss för att inte sälja en fisk för att dess bestånd är hotat, så är det vår skyldighet att erbjuda kunderna ett alternativ. 

Han återkommer till både det långsiktiga perspektivet och ansvaret. 

– Man måste se den stora bilden. Idag är 50 procent av all fisk människan äter odlad. Och om vi inte jobbar med odlad fisk och är öppna för att sälja nya produkter så kommer det inte att finnas någon fisk kvar, säger han. 

Fiskhallen kommer att leverera till restauranger i Stockholm och Mälardalen. De flesta leveranserna kommer att gå tillsammans med Grönsakshallen Sorunda. 

– Gemensamma transporter är också viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv, säger Magnus.