Restaurangbranschen är i konstant utveckling och hur du jobbar med utveckling är avgörande för hur du kommer att lyckas på lång sikt. 

Hur jobbar du med förbättringar? Svaret på frågan säger antagligen ganska mycket om dig och din arbetsplats och hur den utvecklas med tiden. Det har skrivits hyllmetrar med böcker om företagsutveckling. Den ena modellen mer avancerad än den andra. Förbättringsarbete är komplext och berör hela organisationen. Å andra sidan kommer man ganska långt med vanligt sunt bondförnuft. Poängen är densamma; vi kan ständigt bli bättre. 

Stefan Berggren på Hygiengruppen ser ett strukturerat förbättringsarbete som A och O för alla företag och nödvändigt för att överhuvudtaget ha ett existensberättigande på marknaden. Innan sommaren blev han klar med Hygiengruppens miljöcertifiering enligt ISO 9001 och ISO 14001. 

– ISO 9001 är ett kvalitetssystem, där vi säkerställer att vi levererar det vi lovar våra kunder, men också ett system för ständiga förbättringar, säger Stefan. ISO 14001 är ett miljöledningssystem, för att se till att belastningen på moder jord ska bli så liten som möjligt. 

Rent konkret innebär Hygiengruppens ISO-certifieringarna flera saker: 

De ska öka andelen miljömärkta produkter till minst 60 procent. Och minska förbrukningen av disk- och rengöringsmedel hos sina kunder genom att installera vattenfilter. 

– Vi gör det här för att leverera en bättre totalprodukt, säger Stefan och betonar att det inte bara är teori utan att det leder till praktisk nytta för krögarna. 

– Ta vår kund Vasamuseets restaurang som exempel. Där har man nu börjat städa utan kemikalier men med filtrerat vatten.

Stefan ser ISO-certifieringen som en del i Hygiengruppens kvalitetsarbete. Lika viktigt är att kontinuerligt arbeta med kunskapen hos diskarna genom utbildningar, genomföra funktionskontroller och säkerhetsställa leveranser.

– Vi måste hela tiden fundera på vad som är nästa steg, avslutar Stefan.

Jobba systematiskt med förbättringar!

PGSA-hjulet är en känd fyra-stegs-metod inom kvalitets- teknik som syftar till ett systematiskt förbättringsarbete.

Rent utan kemikalier

Vasamuseet är Stockholms största turistattraktion vilket naturligtvis ställer höga krav på dess restaurang. Hållbarhetsfrågorna kommer högt upp på agendan.

– Vi tog ett styrelsebeslut på att öka fokus på vårt hållbarhetsarbete, säger Lotta Dracke och förklarar att man arbetar mycket med närproducerade råvaror, men även minskat sortimentet av olika rengöringsmedel,  samt med förbrukningen. 

– Vi städar våra golv och putsar fönster med rent vatten, säger hon. 

Hygiengruppen som varit restaurangens leverantör i fem år har installerat Brita-vattenfilter i både disk- och städrum. Skurmaskinen tankas med filtrerat vatten.

– Ju fler sorters städprodukter man har desto större risk att dom används fel, säger Lotta och tillägger att man även plockat bort alla produkter som innehåller klor. 

Restaurangen har under högsäsongen från maj till september mellan 500 till 1000 gäster om dagen. Med dom volymerna så har alla en miljöpåverkan. 

– Vi oljar in matsalsborden, undviker snittblommor och byter nu ut matsalsmöblernas sittdynor istället för att köpa nya stolar, säger Lotta och konstaterar att hållbarhetsfrågorna även är viktiga för museet.