På Rosendals Trädgård finns ett biodynamiskt och ekologiskt förhållningssätt, ett kretslopp som inte bara går från jord till bord, utan även vidare, från bord till jord. Hygiengruppen har minskat deras miljöpåverkan ytterligare.

– Rosendals Trädgård är en oas, alldeles intill staden, där vi skapar hållbara upplevelser som skiftar med året, säger Victoria Lagne, kommunikations- och programansvarig på Rosendals Trädgård på Djurgården i Stockholm. Hon sitter tillsammans med Rosendals FnB manager Christopher Beskow och Hygiengruppens Joachim Bengtsson vid ett litet bord framför trädgårdskaféet. Redan från tidig morgon har besökare strosat runt i trädgården, och tjusats av allt från snittblommor och odlingsbäddar till bord och sittplatser inbäddade i grönska under pergolor.

Rosendals Trädgård drivs som en stiftelse och arrenderar marken av Kungliga Djurgårdsförvaltningen. I stiftelsens stadgar finns ett uppdrag i form av att sprida kunskap. Det görs bland annat genom kurser för gemene man, men hit söker sig flera av stans krögare både för att fylla på med grönsaker och kunskap.

– Rosendal drivs lite som en gammal gård, där resurser cirkuleras, vi tar tillvara på matavfall från kök och gäster och komposterar för att skapa en näringsrik jord säger Christopher och förklarar att ur ett matperspektiv jobbar man som flertalet av landets bättre restauranger: man följer säsongerna, jobbar med närodlat och det händer också att man även skriver menyer för en bättre jord.

– Kaffesump och ostronskal är bra för komposten, konstaterar han.

– Vi jobbar från jord till bord till jord, fyller Victoria i och förklarar hur trädgården är hjärtat i verksamheten. Utifrån den skapas upplevelserna i, matkaféet festvåningen, gårdsbutiken, plantboden, kurserna och så vidare. Och det i sin tur gör det ekonomiskt möjligt att driva trädgården.

– Pengar som kommer in från de olika verksamheterna grävs ner i trädgården… säger Victoria symboliskt.

Matkaféet är sedan länge KRAV-certifierat. Odlingarna är dessutom biodynamiskt certifierade. Och sedan många år har man enbart använt miljömärkta rengöringsprodukter. Under våren 2017 inledde man ett samarbete med Hygiengruppen.

– Den största skillnaden är doseringen, vi arbetar fortfarande med miljömärkta produkter. Men att få ner den totala förbrukningen av kemikalier är lika viktigt, säger Christopher. Hygiengruppen har satt in vattenfilter till alla diskmaskiner och även installerat automatiska doseringssystem. Tre olika rengöringsprodukter täcker de dagliga behoven.

– En påse koncentrat räcker till 100 sprayflaskor, säger Joachim Bengtsson och visar hur doseringssystemet är ”låst” så att man inte kan fylla på fel medel i sprayflaskorna. Det gör att man får ner kostnaden till fyra kronor per sprayflaska.

– Doseringssystemen är enkla och lättförståeliga, säger Christopher och tillägger att samarbetet inte bara handlar om rätt dosering och produkter.

– Professionaliteten är jävligt värdefull, det är inte bara monetärt. Vi har extremt högt tryck här och vi orkar inte med trassel. Är det något problem så åtgärdas det fort. Det är en paketlösning, det handlar inte bara om att vi köper ett visst antal produkter, avslutar Christopher.

Brita vattenfilter

Olika ämnen i vattnet påverkar diskresultatet, till exempel kan kalk lämna fläckar. I diskmedlet så finns ”komplexbildare” som gör vattnet mjukt och ger därmed ett bättre diskresultat. När vattnet går genom Britafiltret blir det mjukt och komplexbildaren fungerar istället som rengörare. Det gör att man kan sänka doseringen av diskmedel.