Majola RestaurangKonsult

Lars Larsson, delägare

lars@majola.se

telefon: 08 600 35 00

Jonas Sundin, delägare

jonas@majola.se

telefon: 08 600 35 00

Mats Lembäck, delägare

mats@majola.se

telefon: 08 600 35 00