Att vinna kategorin Årets Arbetsplats 2018 på Restauranggalan är ett av de finaste priserna jag någonsin fått. Jag var väldigt taggad på galakvällen och jag försökte säga till mig själv att; om vi inte vinner i år, så ska vi ställa upp nästa år. 

Fredrik Eriksson, krögare Långbro Värdshus, Restaurang Asplund och Nationalmuseum.

Under de senaste åren har vi gjort ett väldigt gediget arbete när det gäller personalfrågor, ändå är vi inte i mål. Det här är bara ett delmål, även om en sådan här utmärkelse naturligtvis ger råg i ryggen. 

Idag driver jag och mina medarbetare tre restauranger, Långbro Värdshus, Restaurang Asplund och nyligen återinvigda restaurangen på Nationalmuseum. Vi är en förhållandevis stor arbetsgivare med ett 70-tal personer anställda. För två år sedan initierade jag projektet Branschkoden tillsammans med BFUF*, en studie i vilken man försökte hitta förklaringar till varför branschen har svårt att attrahera och behålla personal och ge svar på hur problemen kan åtgärdas. Vi arbetar själva med en egen modell som vi kallar för Krog-koden för att förmedla våra värderingar till personalen. Nyligen släpptes en digital version av den där personalen kan gå in och göra ett litet prov på vad företaget står för. 

”Det här med ett företags värderingar är viktigt”

Det här med ett företags värderingar är viktigt. Det är lätt att hamna utanför farleden om inte värderingarna förmedlas till personalen. Vi arbetar med värdeorden Trygg, Personlig, Omsorg och Utveckling. Personalen ska känna sig trygg på att alla arbetsvillkor är uppfyllda. Personlig innebär att vi ser att alla människor är olika och att vi vill hitta det bästa hos var och en. 

Förr har vi i branschen lagt väldigt mycket fokus på maten och på drycken. Personalfrågorna har fått åka med. Vi behöver fokusera på hur vi vill att arbetsplatsen ska vara. Det här är min skyldighet som arbetsgivare. Alla vill ju gå till en härlig arbetsplats. Jag säger inte att vi ska rulla ut röda mattor till personalentrén men med större fokus på personalen kan vi få fler ungdomar att inte bara börja i branschen utan även välja att stanna kvar. Matprogram i TV är inte nyckeln för att locka personal till vår bransch. Hur har andra branscher med personalbrist gjort? Finns det saker vi kan ta rygg på? 

Vi ser hur fler och fler krögare fokuserar på sin personal. Och det smittar av sig till andra. Branschen blir bättre. Att det finns ett pris som Årets Arbetsplats, visar hur viktiga de här frågorna är. Det är som jag sa på restauranggalan, vi vill att personalen ska vara lika glad och nöjd med arbetsdagen, som gästerna är med sitt besök när dom lämnar restaurangen.

Fredrik Eriksson krögare Långbro Värdshus, Restaurang Asplund och Nationalmuseum.

* Fond för forskning inom besöksnäringen finansierad av Vista och HRF.