Lars Larsson och Jonas Sundin på Majola är initiativtagare och grundare till kategorin Årets Arbetsplats. Här tillsammans med jurymedlemmarna Fredrik Böhm och Jan Lundborg.

Konkurrensen hårdnar i tävlingen Årets Arbetsplats – kan juryn konstatera efter ett intensivt arbete. Utmärkande för finalisterna är teamkänslan.

 

Redan när Årets Arbetsplats skapades som en kategori på Restauranggalan 2017 var ambitionen och målsättningen för Majola RestaurangKonsult tydlig: Personalen är branschens viktigaste resurs och det är viktigt att lyfta fram förebilder i branschen. I arbetet med att skapa kategorin och göra en relevant bedömning av vad som kännetecknar bra, långsiktiga och hållbara arbetsplatser tog man hjälp av konsulter och psykologer. Lars Larsson, på Majola RestaurangKonsult, är projektledare för juryn och sedan första året ser han en förändring. 

– Konkurrensen mellan restaurangerna har hårdnat och vi ser också att fler restauranger tycker att det här är en viktig fråga, säger han. 

I år har juryn fördjupat sina frågeställningar av allt som rör den psykosociala miljön på arbetsplatsen. 

– Rehab-planer, alkoholpolicy och stress – hur jobbar branschen med dessa frågor, säger Lars och pekar på flera faktorer som är utmärkande för årets finalister.

– Dom är medvetna om de risker som finns i branschen, dom jobbar mycket med team och är bra på att motivera varandra. Det finns en stabilitet, trygghet och lojalitet på företagen. 

Företagen förmedlar tydliga värderingar som personalen delar. Och dom är bra på att hantera heltider, deltider, fast och extrapersonal. 

– Det har varit väldigt jämnt mellan årets finalister, alla är bra förebilder för branschen, avslutar Lars. 

Vinnaren av Årets Arbetsplats 2018 korades på Restauranggalan den 22 oktober, efter att det här numret av Krog gått till tryck. Vilket företag som vann kan du läsa på Majolas eller Krogs hemsidor. På nästa sida kan du läsa lite av finalisternas tankar och idéer om trivsel.

 

FINALISTERNA Vad skapar trivsel på en arbetsplats?

Restaurang Hantverket

Josefin Carlsson

Josefin Carlsson med Stefan Ekengren.

Vad skapar trivsel på en arbetsplats?

– Vi ser varandra och vi servar varandra och vi pratar mycket om att vara ett team. Det man pratar om påverkar. Det är samma sak som att vi pratar om cocktails, då säljer vi mer cocktails. Sedan tror jag gästerna märker av stämningen, när vi trivs så trivs också gästerna. 

Har du några konkreta tips?

– Skapa hållbara arbetsförhållanden, schemalägg inte långpannor utan se till att medarbetarna också får vara lediga och få energi utanför arbetsplatsen. Då har man energi till arbetet vilket också leder till ökad trivsel. 

 

Farang

Lilian Öhman, ekonomi och administration

Mikaela Hansson, försäljning och Lilian Öhman, administration.

Vad skapar trivsel på en arbetsplats?

– Grundförutsättningarna måste vara på plats – ledarskapet, att vi gör det här tillsammans, att det är rättvist och att arbetsförhållandena är bra.

Trivsel beror på de små sakerna i vardagen – att man hälsar på varandra och att de olika yrkesgrupperna förstår varandras utmaningar. Vi äter allihop tillsammans innan service – köket, matsalen, baren och även kontoret – och vår personalmat är alltid vällagad och god.

 Har du några konkreta tips?

– Vår filosofi är att alla som jobbar här är lika viktiga och att vi visar respekt för varandra. Det är svårt att vara en bra ledare, att skapa en bra trivsel är en attityd, man måste vilja göra det, vara autentisk och mena det man säger. Bra stämning bland personalen är en förutsättning för att skapa bra stämning hos gästerna.

 

Långbro Värdshus

Fredrik Eriksson, krögare 

Fredrik Eriksson, krögare

Vad skapar trivsel på en arbetsplats?

– Trivsel är otroligt viktigt och det får inte bara bli några ord som finns på ett papper i en pärm. Man måste få in det i verksamheten. Alla vet hur det känns att komma till ett ställe där man inte känner sig bekväm eller trygg. Känner man sig trygg och trivs så presterar man bättre. Det handlar ofta om enkla små saker, som att säga hej på morgonen och se till att alla mår bra i vardagen. Och att genomföra de mål man satt upp och att förstå att människor är olika. En person kanske inte vill följa med på en personalaktivitet, för att den har exempelvis små barn hemma. Det måste vara okej. Man måste bygga upp ett ärligt förtroende. 

 Har du några konkreta tips?

– Personligt engagemang, försök att se varje individ och förstå att alla har olika önskemål och förväntningar. Alla vill inte klättra i karriären och ta mer ansvar utan trivs och gör ett bra jobb där de är. Sedan är det lite upp till var och en, att peppa och pusha. Det är viktigt att alla hjälper varandra.

 

Ulfsunda Slott

Richard Krés, köksmästare 

Richard Krés, till höger, tillsammans med Magnus Hogsäter och Kristina Öhman.

 

 

Vad skapar trivsel på en arbetsplats?

– Trivseln är viktigast av allt. Jag skulle inte kunna jobba om jag inte trivdes. Det blir aldrig bra om man inte har kul också. Vi har en öppen dialog och jobbar inte så hierarkiskt, till exempel skriver vi menyerna tillsammans även om jag lägger fram råvaror som är i säsong. Även vår sommelier är med när vi skriver menyerna. Varje fredag har vi ett möte då vi bara säger positiva saker; gästkommentarer, enskilda prestationer och liknande. 

 Har du några konkreta tips?

– Släpp lite på din personliga prestige, ha en öppen dialog. När det uppstår problem så ta tag i dom direkt. Då är det oftas enklast att reda ut missförstånd.

 

VINNAREN!

På Restauranggalan den 22 oktober 2018 utsågs vinnaren i Årets arbetsplats. Det blev Långbro Värdshus som tog hem den ärofylda titeln. Juryns motivering lyder: ”Gästerna möter medarbetarnas fröjd och flyhänta handlag. Kommunikationen är elegant, ibland ordlös men ändå tydlig och har sin källa i en välformulerad målsättning.Visionen om att vara en föredömlig arbetsplats är konkretiserad och dokumenterad, den är förverkligad och fortsätter att förverkligas. Här har skapats lösningar och svar på restaurangnäringens svåra frågor. Här finns en strategi som sprids bortom restaurangens väggar och den omgivande trädgårdens stigar leder till framtiden”.