DSC_6562Byt ”om” till ”när” och ta brandrisken på allvar. Majola RestaurangKonsult fortsätter med internutbildningar för sin personal.

– Ni jobbar i en miljö där en brand kan bli väldigt dramatisk, säger Rolf Eriksson när han inleder dagens utbildning för Majolas personal.

Tillsammans med kollegan Roland Asservall, bägge tidigare inom brandkåren och nu på Dafo, ett företag som säljer brandskyddsutrustning, håller han en brandutbildning för några av Majolas kockar. De sitter i loungerummet på Majolas nya kontor vid Sickla handelskvarter.

– Har ni tänkt tanken ”Vad händer om det börjar brinna?”, fortsätter Rolf och efter en snabb handuppräckning visare det sig att flera varit med om mindre bränder på sina arbetsplatser. För Rolf och Roland är en brand något högst verkligt. För det flesta av oss andra, finns ett stort ”om” det börjar brinna. Det är väldigt få som kliver in på en arbetsplats och scannar nödutgångar, brandsläckare och brandfiltar. Och antagligen ännu färre som har en plan för vad dom ska göra om det börjar brinna.

– Allt funkar tills något händer, konstaterar Roland.

De börjar med lite juridik. Brandlagen säger att både lokalägaren och ”nyttjanderättshavaren” har ett ansvar för brandsäkerheten. Arbetsmiljölagen trycker på arbetsgivarens och den anställdes ansvar.

– Att som anställd säga att man inte blivit informerad funkar inte. Du har ett eget ansvar också, fortsätter Roland.

Varje år sker runt 50.000 bränder i Sverige. Runt 100 människor dör. Rolf och Roland förklarar brandförloppet, hur ett litet stearinljus utvecklar en 800 grader varm brand med full rökutveckling på fyra minuter. Kombinationen av syre, bränsle och en så kallad ”tändkälla”. Olika materials flampunkt och att det egentligen alltid är gaser som brinner. De visar bilder från verkliga situationer – både hotell och restauranger runt om i landet som brunnit. Och det gör det lite enklare att byta tankesätt ”om det börjar brinna” till ”när det börjar brinna”. Och det är viktigt när man ska omsätta teorin i verkligheten.

– Nu ska vi gå ut och träna lite praktiskt, säger Roland.

Väl ute på gatan ringer Roland brandmyndigheten i Nacka innan de sätter igång. Först demonstrerar de vad som händer om man försöker släcka en brand i en fritös med vatten. Ett par centiliter vatten orsakar en flera meter hög explosion.

– Tänk er att det här hade hänt i ett kök, säger Rolf och förklarar att elden slagit ut mot sidorna och antagligen fyllt hela köket. Därefter får Majolas kockar träna på att använda en brandfilt.

– Ni behöver inte slå på filten, personen som ligger där har nog med panik som det är, säger Roland. Sist provar de att släcka en gasbrand med olika typer av brandsläckare. Här är en kolsyresläckare effektivast men det går även med en vanlig vattensläckare om man är tillräckligt många. Och det är Majolas gäng.

Majolas perspektiv

Jonas Sundin,  Majola RestaurangKonsult Foto: Anneli Hildonen

Jonas Sundin,
Majola RestaurangKonsult
Foto: Anneli Hildonen

Varför brandutbildar ni era kockar?

– Det är alltid bra att utbilda sig. Om det sedan skulle uppstå en brand på ett ställe så kan ju förhoppningsvis våra kockar hjälpa till. Det kan rädda liv.

Vad tycker du att kursen gav?

– Det är alltid bra att praktiskt få prova att använda en brandsläckare. Det hade inte alla våra kockar gjort tidigare. Om det sedan händer något så agerar man och hjälper till med att släcka.

Hur ser det ut i branschen?

– Jag tror att det varierar ganska mycket. Det är oftast efter det hänt något som man utvärderar sina rutiner.

 

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ

NÖNDUTGÅNGAR Får aldrig blockeras, inte ens temporärt när du tar emot varuleveranser eller liknande.

FRITÖS Den varma oljan gör att man inte kan släcka en fritösbrand med vatten. Att hälla vatten på en brinnande fritös är livsfarligt då den brinnande oljan följer med ångan från vattnet upp i luften. Bästa sättet att stoppa en brand i en fritös aär att lägga på locket och kväva elden. Bryt strömmen så att oljan inte fortsätter att upphettas.

FLÄKTSYSTEM Ha aldrig fläktfiltren nedplockade under service. Fläktrören är täckta med fett som brinner väldigt snabbt och ger elden en snabb spridning.

BRANDRUTINER Se till att du vet vad som gäller på din arbetsplats.

HOTELLRUM Moderna hotell är byggda så att varje rum är en egen ”brandcell” som ska klara att stå emot en brand i 60 minuter. Hotellrummet kan vara en säkrare plats än att gå ut i en rökfylld korridor.