Branschen törstar efter kompetens, men vad krävs för att titulera sig ”kock”? Utbildningsrådet driver ett projekt med syfte att få kunsk ap, som sitter i händerna, på papper. Majola RestaurangKonsult stöttar projektet.

Att branschen skriker e fter k ompetens är inget nytt. Nu har ett steg tagits för att mäta den kompetens som finns i och med ett valideringsprojekt som UHR (Utbildningsrådet för Hotell och Restaurang) driver. Både Visita (tidigare SHR) och HRF står bakom. Attilio Jaconelli är projektledare.

– Validering är vanligt i andra branscher, främst inom tekniska yrken. Det är av nytta för både samhälle, arbetsgivare och arbetstagare, säger Attilio. Delvis för att kunskap som sitter i händerna överförs till formell kunskap på papper. Men även utifrån perspektivet vad man kan behöva lära sig mer av.

Det här ska du kunna för att titulera dig kock.

– Skillnaden mellan validering och gesällprov är att gesällen kontrollerar vad du kan, validering handlar om att utforska vad du kan, säger Attilio. Genom en validering kan man få reda på vad man behöver komplettera, såväl som att bekräfta det man redan kan.

– Har du tio års arbetserfarenhet behöver du kanske inte gå en hel utbildning, fortsätter han.

Majola RestaurangKonsult stöttar projektet till 100 procent. De har hjälp till med att testa mätverktyget ”skarpt” genom att sponsra med valideringskandidater till Pontus by the Sea. Köksmästaren Daniel Stedt är ansvarig för att bedöma kandidaternas kompetens. Till sin hjälp har han en 27 punkter lång checklista som omfattar allt från hygien, handlag och allmän praxis men bedömningen görs också av exempelvis initativ- och samarbetsförmåga. Lars Larsson på Majola RestaurangKonsult ser flera fördelar med projektet.

– Du får en standard, ett krav som är mätbart. Det här ska du kunna för att titulera dig kock. Utifrån de kriterierna kan man gå vidare i anställningsförfarandet, säger Lars och berättar att de hade en ung kock, för validering hos Pontus by the Sea.

– Det hjälpte oss att bestämma om vi kunde hyra ut honom som juniorkock eller som kock. Det underlättar vårt arbete att hela tiden hitta rätt person och kompetens till olika uppdrag.

Tre perspektiv

Daniel Stedt, köksmästare Pontus by the Sea

”Det är ett spännande projekt att vara med på, som höjer standarden för branschen. Med valideringen så ser jag mer ingående vilka kunskaper och egenskaper en person har. Det är en komplettering till CV:n och mer djupgående som gör det lättare att rekrytera. Mitt deltagande i projektet har gjort att jag blivit lite bättre på att rekrytera.”

 

 

Lars Larsson,  Majola Restaurangkonsult

”Valideringsprojektet är fortfarande i sin linda. Jag hoppas på att vi även ska få ett valideringssystem för matsalsarbetet. Det kan lyfta statusen för servisyrket och förhoppningsvis öka servicen på krogen.”

 

 

 

Daniel Fager, validerad kock

”Jag tyckte projektet lät spännande och arbetade två veckor på Pontus by the Sea. Det var rakt in i service – andra dagen stod jag på grillen, det var ingen praktikanttjänst utan jag arbetade som alla andra. Jag följde Daniels schema, det var en extremt lärorik period. Avslutningen av valideringen bestod i att genomföra en mängd olika arbetsuppgifter – jag fick en misse-lista på fyra sidor med allt från att stycka, koka fonder, laga upp ett par rätter. En del grejer var nytt för mig, som att filéa plattfisk, andra saker som att koka bechamel kan man göra i sömnen. ”

 

 

Validering i tre steg

Valideringsprocessen är framtagen för restaurangbranschen under 2012. Syftet är att dokumentera kunskap som personer tillägnat sig exempelvis genom praktiskt arbete. Det underlättar vid rekrytering för både arbetsgivare och arbetstagare.

1. Kartläggning av yrkeserfarenheter, handlingsplan och val av arbetsplats.

2.  Yrkesbedömning under två veckor av en erfaren köksmästare, utifrån en 27 punkter lång checklista.

3. Betyg eller gesällbrev efter kunskapskontroll från kursmål ur gymnasiets restaurang- och livsmedelsprogram eller ett gesällprov. Betygen kan användas för att skaffa högskolebehörighet.