Josefin Carlsson
driftschef Restaurang Hantverket

”Upp med en hand alla som arbetet inom krogbranschen utan att gå till jobbet med en klump i magen. Jag hade helst inte velat fråga. Jag hade inte heller velat vara en av dem som faktiskt behövt gå till jobbet med en klump i magen. Och som driftschef på Hantverket är det något jag dagligen arbetar med att få bort för gott!

”Den gamla skolan” är ett förelegat begrepp som på sätt och vis tidigare har rättfärdigat ett beteende som är oacceptabelt inom vår bransch. Ett beteende som kantats av att trakassera och trycka ned sina kollegor. Den tiden är förbi och låt oss istället tala om vår skyldighet att arbeta för att branschen ständigt ska utvecklas till det bättre. Vi på Hantverket vann den hedrande titeln Årets Arbetsplats på Restauranggalan hösten 2017, som bemanningsföretaget Majola står bakom. Inrättandet av priset tyder på en ökad medvetenhet inom branschen och ett tecken på att hållbarhet på krogen numera inte efterfrågas bara på tallriken! 

Att hälsa på alla innebär så mycket mer… 

Som ledare är för mig begreppet hållbarhet ovärderligt. Hantverkets största styrka för att uppnå just hållbarhet även utanför tallriken stavas TEAM. Och teamet inkluderar alla medarbetare. Att bygga ett starkt team är A & O som ledare, för det är nämligen teamet som i slutänden skapar trivsel och trygghet på arbetsplatsen och som gör att ingen behöver gå till jobbet med en klump i magen.

På Hantverket arbetar jag med små, medvetna medel för att skapa trygghet, trivsel och hållbarhet i teamet. Min viktigaste rutin är att varje dag säga hej till alla kollegor. Och då menar jag inte något mesigt hej, utan ett energifyllt Hej! (alltid följt av personens namn). Att hälsa på alla innebär så mycket mer än bara en hälsningsfras. Det gör att mina kollegor blir sedda, bekräftade, men ger också mig som ledare möjligheten att checka av om allt är ok, om vi tillsammans är på rätt spår. Och när individen upplever sig sedd, upplever denne sig också betydelsefull. Som ledare på krogen går det inte att gömma sig på ett kontor, det gäller att vara där.  

Jag är övertygad om att det synliga ledaskapet i kombination med ett starkt och tryggt team medför att personal stannar på sin arbetsplats. Det är dags att lämna den ”gamla skolan” för gott och istället arbeta för hållbara och lönsamma restaurangverksamheter genom att se, uppmärksamma och uppmuntra alla kollegor.

Josefin Carlsson Driftschef  restaurang Hantverket