Ulrika Brydling BRO PARK KROG

Till Bro Park Krog som har öppet en dag i veckan så kommer det mellan 500-8000 personer inom några få timmar. Bemanningsfrågan på alla poster är vårt absolut största dilemma, hur hittar man personal? Vi jobbar även med begreppet hållbar måltid och där ingår ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

Ekologisk hållbarhet – att långsiktigt bevara våra vattens, vår jords och ekosystemets produktionsförmåga.

Social hållbarhet – att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls.

Ekonomisk hållbarhet – att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt. Grunden i ekonomisk hållbarhet är att skapa en balanserad ekonomisk tillväxt, utan att slita på naturresurser eller människa.

Vi vill att man i vår bransch ska kunna jobba med trygghet, kunna hämta barnen, vara ledig någon helg, ha ett normalt fungerande socialt liv, tjäna pengar efter den insats man gör och känna stolthet för branschens yrken.

Att det är kockbrist har vi skrikit om länge men bristen på matsalskunnig personal är näst intill ännu större för där är många bara igång en kort stund för att sedan plugga vidare eller byta bransch. Detta behöver vi gemensamt ändra på genom att se till att vi får ett bättre arbetsklimat, bättre arbetsmiljö och stoltare arbetskår.

Dagens personal vill ha valfrihet och kunna ha ett socialt liv precis som i många andra yrken och här behöver vi i branschen tänka till och se till att vi har en bra arbetsmiljö där många kan känna sig trygga och om man vill kunna ha flera arbetsplatser i veckan.

För vår del har vi byggt upp vår verksamhet på att ha tydliga rutiner där ny personal ska kunna känna sig säker på att göra rätt, hittat några nyckelpersoner som gärna kommer till oss som ett säkert kort en gång i veckan, ha återkommande personal från bemanningsföretag samt samarbetar med restaurangskolor som på ett naturligt sätt kan vara med på event i sin utbildning. Mixen av äldre och yngre, erfarna och oerfarna gör arbetet hos oss oerhört dynamiskt och givande. Glädjen är när de som börjat direkt från skolan väljer att vilja fortsätta att jobba hos oss och vilja lära ut till andra nya unga. Då känner man oerhört stolthet över sin personal och känner en framtidstro på att de kanske vill stanna kvar i denna underbara bransch.

Ulrika Brydling BRO PARK KROG