I arbetet med att skapa kategorin Årets Arbetsplats på Restauranggalan anlitar Majola psykologen Fredric Bohm på Wildfire, ett konsultföretag specialiserat på utveckling av företags kulturer och värderingar. 

– Idén till Årets Arbetsplats föddes efter Restauranggalan 2016. Det saknades en självklar kategori, säger Lars Larsson, på Majola RestaurangKonsult. 

– Vi är i en bransch till vilken för få söker sig, och för många slutar, fyller Jonas Sundin i, vd på Majola. De sitter i Majolas lounge och har just haft ett möte med Fredrik Bohm, och diskuterat 2018 års upplaga av Årets Arbetsplats. Fredric Bohm är psykolog, och en ofta anlitad föreläsare när det gäller arbetsplatskultur, värderingar och hur man skapar bättre arbetsplatser. Majola anlitade honom redan förra året i arbetet med att ta fram metoden för att utse Årets Arbetsplats. Nu finputsar de.

Det fanns flera anledningar till att Majola tog initiativet till Årets arbetsplats.

– Vi ville visa sambandet mellan bra arbetsplatser och lönsamma krogar, säger Jonas och förklarar att man också ville lära sig mer: Vad attraherar arbetstagare i vår bransch? Vilka framgångsfaktorer finns hos de bästa företagen? 

Restauranggalan 2017
På bilden: Årets arbetsplats.
Elin Wallén, Josefin Carlsson, Rodrigo Illanes, Erik Lennmor
Foto:Magnus Sandberg

Det fanns en idé om vad man ville mäta. Fredric Bohm hjälper till med hur. 

– Vad vet vi skapar trivsel? Vad vet vi att attraktiva arbetsgivare gör? Hur ser det ut i andra branscher, frågar Fredric retoriskt och förklarar hur en bedömning av en arbetsplats kan göras i tre steg. 

– Första steget kallar vi för Talk the talk. Vad är en bra arbetsgivare? Hur tänker du kring frågor som till exempel dina medarbetares kompetensförsörjning? Hur medveten är du?

Nästa steg är Walk the talk, förutsatt att du har en viss insikt i vad du vill åstadkomma, hur följer du upp det? Vad gör du? 

Sista steget är att mäta hur medarbetarna upplever sin arbetsplats, vilka möjligheter till utveckling som finns, hur trivseln är och mycket annat. 

– Gör du de här sakerna rätt så tror jag 70 procent av de anställda kommer att rekommendera arbetsplatsen till andra, säger Jonas och förtydligar med ett exempel från Majolas verklighet: 

– Det finns arbetsplatser där personalen känner sig som en bucklig folkracebil efter ett arbetspass… 

– Jag älskar att höra att när vi haft en person uthyrd till en krog som efteråt säger: Boka mig gärna där igen.

Fredrics tips till restaurangbranschen

Byt glasögon. Visst är restaurangen en restaurang men det är också en arbetsplats. 

Hämta kunskap från andra branscher.

Om du behandlar folk som skit så
kommer de att behandla dig som skit.

Tänk långsiktigt för att behålla personal. 

Se inte på personal som en kostnad utan som en tillgång. Vinn kriget om personalen.

Hur blir det i framtiden?

Konkurrensen ökar. Det blir en strid om talanger.

Marknaden är transparent. Folk vet om du är en bra eller dålig arbetsgivare.

Att vara bra räcker inte. Alla är bra. Man måste vara bättre.