Susanne Blomberg vd Siggesta Hotell och Konferens

För snart fyra år sedan fick jag frågan av Olof Stenhammar, ägare av Siggesta Gård på Värmdö, om jag vill ta på mig uppdraget som VD för verksamheten. Jag har aldrig tvivlat på att det med ganska enkla medel skulle gå att sätta denna fantastiska plats på kartan och öka omsättningen. Frågan var snarare kommer jag hitta rätt medarbetare till verksamheten? Fyra mil utanför stan, dåliga kommunikationer, inget personalboende och säsongsberoende i stora delar av verksamheten. 

Visitas rapport – Ekonomiska förutsättningar och besöksnäringens utveckling 2017 – visar att lönsamheten i hotell- och restaurangnäringen är svag. Ett av skälen bakom denna utveckling är svårigheterna att rekrytera och behålla nyckelarbetskraft i besöksnäringen.  

Även rekryterare jag pratat med ser utmaningen i att hitta rätt kompetens och upplever att det finns en låsning hos arbetsgivarna när det kommer till att öppna upp för de som saknar den specifika kompetens man efterfrågar men som har potential.

Vi måste bli bättre på att hitta nya vägar och att hjälpas åt att utbilda personal till vår bransch.

Vi måste bli bättre på att hitta nya vägar och att hjälpas åt att utbilda personal till vår bransch. 

Det vi bland annat har gjort på Siggesta Gård är att vi tillsammans med kommunens arbetsmarknadsenhet skräddarsytt ett antal utbildningar som är anpassade efter vårt behov och som ger eleven gymnasiekompetens.

Vi har hittills haft fyra elever som utbildat sig hos oss. Det är inte ”bara” att ta emot en elev såklart men vårt upplägg har varit att vi på hösten startar utbildningen som under 6 månader är helt utan ersättning från oss. Det är en period som tar lite extra resurser från oss och eleven försörjer sig då via studiemedel. När eleven efter ca 6 månader börjar komma in i yrket har vi erbjudit en visstidsanställning de dagar då vi haft behov och man självständigt kunnat utföra vissa arbetsuppgifter. Att skräddarsy utbildning på det här sätter gör att vi kan ta emot eleven när vi har tid att handleda och ge dem de bästa förutsättningarna att lära sig yrket. För Siggesta Gård har det varit en bra lösning och vi har förstått värdet av att lägga tid på att utbilda på plats för att få den bästa kompetensen och lojala medarbetare.

Att vara en attraktiv arbetsgivare tror jag mer och mer handlar om förmågan och viljan att kompetensutveckla och få människor att växa. Vi behöver alla hjälpas åt med att fylla det behov av arbetskraft som vi redan har och det underskott av kompetens som kommer växa de närmsta åren. Utan bra personal med rätt kompetens är vi ingenting.