För att kunna ge bra service när det är fullt på det klassiska nöjespalatset Berns måste alla detaljer stämma. Förra sommaren byggdes baren på verandan om för att klara trycket.

Verandan på Berns är en året runt öppen utomhusbar som till och med under kalla vintermånader lyckas nå kokpunkten. Fullt med partyglada gäster är angenäma bekymmer för det flesta krögare. Men det fanns ändå vissa problem med verandan som gjorde att man förra sommaren beslutade sig för att bygga om:

– Vi hade en begränsning, säger Johan Lindqvist källarmästare på Berns, det var folk ända ner i trappen. Problemet var att vi hade en liten bar i ena änden av verandan där det alltid var packat med folk som blockerade ingången och en större bar i andra änden av verandan som det aldrig var samma tryck i. Lösningen blev en ny bardisk på drygt 13 meter med inte mindre än fyra kompletta arbetsstationer bakom. Flera personer var involverade i projektet men det var Martin Kling, bar- och nattklubbschef och Erik Rehnby, dåvarande assisterande barchef, som bestämde hur baren skulle se ut på insidan. Detaljplanen sköttes av Thomas Furu på Smörgåsbord.

– Martin Kling och Thomas Furu pratade ihop sig om detaljerna, berättar Johan. Det gick väldigt friktionsfritt. I fokus var flöden och funktion. Bardisken utrustades bland annat med extra djupa islådor och utrymmen för glas för att slippa onödigt spring mitt i service. Den byggdes på en vecka mitt i sommaren. Under dagen var det byggarbetsplats och på kvällen var verandan öppen för gäster.

– Det gick oerhört smidigt, vi rev barerna och de kom och satte dit de nya barerna. Allt var förberett innan, det var bara att koppla in slangarna.

– Effekten av ombyggnationen är svår att mäta, säger Johan Lindqvist. Delvis för att omsättningen är beroende av vad det är för klubbar och aktiviteter i huset. Men det har blivit lättjobbat och det är enklare för bartendern att betjäna fler gäster samtidigt. Ännu mer angenäma bekymmer med andra ord.

Hur går det till när Smörgåsbord bygger en bar?

Thomas Furu

Projektansvarig på Smörgåsbord

– Vi sätter oss ner tillsammans med de som ska jobba i baren. Alla jobbar på olika sätt och vi snackar ihop oss om bästa lösningen. Det är bäst att prata med dom som ska arbeta och vara verksamma i miljön. Dialogen är väldigt viktig för att hitta den optimala lösningen som är ekonomiskt försvarbar.

Vad ska man tänka på?

– Det är oftast små utrymmen och det är viktigt att en bartender har så mycket som möjligt inom räckhåll. Ju fler bartenders desto viktigare är det att ölkranar och kassor är placerade rätt. I slutändan handlar det om att kunna sälja så effektivt som möjligt. Fronterna på baren ska vara demonterbara så att det är lätt för öl, vvs, el och data att göra sina dragning. Det underlättar också för framtida ändringar och service.

Vilken är den vanligaste missen?

– För lite is. Islådorna är för små. Folk har en uppfattning att det inte går så mycket is som det gör. Många har bra koll på hur ölkranar, kassa och spritstation ska placeras för att det ska bli lättjobbat.