Du behöver inte gå genom ett nålsöga för att komma till Himlen. Det är inte heller särskilt svårt att skaffa sig sin egen logga på sina glas och sitt porslin. – Det är svårt  att förklara vad Himlen är, säger barchefen Patrik Holm på Himlen. Vi sitter inte på något frireligiöst café utan på 26 våningen i gamla skatteskrapan på...