Mikael Åström, sommelier och källarmästare på Le Rouge, har en klar bild av hur en osttallrik ska se ut, smaka och vad en ostvagn bidrar med i matsalsarbetet. Hur ser en bra osttallrik ut? – Jag varierar den rätt mycket. En getost, helst från södra Frankrike. Dom har alltid en lite örtigare smak. Sedan en Brillat-Savarin från Normandie...