Storstads ölvecka är en ny tradition som uppsk attas mycket bland gästerna. I år förstärktes den med en personalutbildning med Carlsberg Sveriges Anna Wallner. Det är ett par timm ar kvar till öppning på restaurang Storstad på Odengatan och de stora fönstren mot gatan putsas, borden på trottoaren förses med askkoppar och preppen i köket är i full gång. I matsalen en halv...