För att kunna garantera kött av hög och jämn kvalitet är det viktigt att arbeta med bra uppfödare och slakterier. Fällmans Kött har inlett ett samarbete med Skottland Highland Beef. För kockar – och kötthandlare – är det viktigt att hitta den bästa produkten i förhållande till pris och kvalitet. Skottskt kött har gott renommé i Storbritannien – det är...