Branschen törstar efter kompetens, men vad krävs för att titulera sig ”kock”? Utbildningsrådet driver ett projekt med syfte att få kunsk ap, som sitter i händerna, på papper. Majola RestaurangKonsult stöttar projektet. Att branschen skriker e fter k ompetens är inget nytt. Nu har ett steg tagits för att mäta den kompetens som finns i och med ett valideringsprojekt som...