Från jord till bord. Det är i matsalen det slutgiltiga ”köpet” sker. Hur mycket kan man berätta om råvarorna för gästen?