KartaHär är din nya GASTRONOMISKA RESEKATALOG – fyll den med dina egna BILDER med SMAKEN AV EN PLATS. Här finns HISTORIER som präglas av HANTVERK, HISTORIK, SMAKER, KULTURRASER och mycket annat dom RÄTT FÖRÄDLAT kan ge GÄSTEN ETT STÖRRE VÄRDE.

 

 

 

LÖFSTA HERRGÅRDSMEJERI

Kor

Löfsta Herrgårdsmejeri har vunnit flera priser för sina ostar, bland annat guld i World Cheese Awards i London 2014-15. Så här presenterar man platsen. Text ur Löfsta Herrgårdsmejeris folder.

”Allt sedan mejeritraditionen återupptogs på Löfsta Herrgård 2005 har ambitionen varit att ysta och lagra ko- och getostar i världsklass av mjölk från gårdens egna djur. Genom det unika naturbete av örter som djuren äter, särskiljer de sig i karaktären från alla annan ost både i Sverige och internationellt samt förmedlar smakupplevelser bortom det vardagliga” Löftsta Herrgårdsmejeri ligger i den nordligaste delen av Frösunda Socken, i Vallentuna norr om Stockholm. På ägorna finns ängar som utgjorts av beteshagar sedan 1400-talet vilket resulterat i en unik flora med exceptionellt höga botaniska och kulturella värden. Markerna får inte tillföras kemikalier utan bara gödslas naturligt av betande djur för att bevara den biologiska mångfald som hagarna utgör. Här frodas arter som darrgräs, backnejlika, brudbröd, prästkrage, förgätmigej och ängsviol. Arter som ger sötma och kryddighet till mjölken som ystas till smakrik ost.”

Del 3. Öka värdet för gästen