Den svenska äppelskörden i full gång. Under de senaste åren har svenska äpplen gått från att vara en säsongsfrukt till att finnas året runt. 

Det är bråda dagar för Sveriges äppelodlare. Från slutet av augusti och fram till oktober är skörden i full gång. På Kattviks fruktodling, som ligger på Bjärehalvön mellan Båstad och Torekov, plockas mellan 25 och 30 ton äpplen om dagen. Per Henrysson är fjärde generationens odlare och har specialiserat sig på det som i branschen kallas för ät-äpplen, till skillnad från must, mos och andra ”industriäpplen”. 

Sedan hans förfader köpte gården 1935 och planterade de första träden med Ingrid Marie, Cox Pomona och Cox Orange, har naturligtvis mycket hänt. Per tog över gården från sin far 2010 och har sedan dess fördubblat arealen. 

Per Henrysson , fjärde generationens odlare.

– Det var inte självklart att jag skulle ta över, säger han och förklarar att när han väl beslutade sig för det så var det med en ambition att kunna leva på företaget. Idag är priserna på marknaden lite mer stabila men fruktbranschen har långt ifrån alltid varit lönsam. 

– Det var tuffa år i början av 90-talet, på grund av att de tullar som tidigare fanns för att skydda de svenska höstäpplena hade tagits bort, säger Per. 

– Samtidigt innebar det att hela den svenska fruktnäringen tog ett steg framåt, fortsätter han. Planteringarna blev intensivare, till exempel med spaljéträd istället för kronträd. Men även åren efter sekelskiftet var svåra. Det fanns helt enkelt för mycket äpplen på marknaden och flera hundra ton slängdes. 

Vid den här tiden tog de svenska äpplena slut vid jul och därefter tog importäpplena över. Lösningen för de svenska odlarna var att förlänga säsongen.

Odlarna började bygga Ultra Low Oxygen-lager, eller ULO-lager som det kallas för på fackspråk. Ett ULO-lager är helt lufttätt och man tillsätter ingen gas. Däremot koncentrerar man mängden kväve som tränger undan syret i luften. Vanlig luft innehåller 21 procent syre. Ett ULO-lager innehåller endast 1,5 procent syre. 

– Äpplets mognad stannar upp, säger Per och förklarar att det främst är vinteräpplena som passar att lagra på det här sättet. 

Med ULO-lager så har svenska äpplen gått från att vara en säsongsvara till att bli en produkt som finns tillgänglig nästan hela året. 

– Jag levererade de sista äpplena från fjolårets skörd i maj, säger Per. 

Vi har de strängaste odlingsvillkoren i världen. Och det är något positivt. 

Säsongsvallen är sprängd och det ger också perspektiv på import vs svenskodlat. 

– Vi har de strängaste odlingsvillkoren i världen. Och det är något positivt. Det blir bättre för både människa och miljö, säger Per om hur han ser på svenska äpplen jämfört med import. Samtidigt sticker han inte under stolen med att det är marknaden som styr och i viss mån vilka sorter som han ska odla.

– De nya konsumenterna vill ha äpplen som är söta, stenhårda och håller bra, konstaterar Per. Det är europeiska äppelsorter som Pink Lady och Royal Gala. 

På restaurangsidan ser det lite annorlunda ut. Mats Karlsson är inköpare på Grönsakshallen Sorunda och köper äpplen från bland annat Kattvik. 

– De flesta av våra kunder köper äpplen för att laga mat. Ibland söker man ett mer moget äpple, eller ett äpple med mer syra, beroende på vad man ska använda det till.

Under förra året förstördes mycket av den svenska skörden på grund av frost, vilket ledde till att andra sorter fick ett uppsving. 

– Alla känner till Ingrid Marie. Men det finns många andra sorter som är minst lika goda, fortsätter Mats och tipsar om Alice, Gloster och Gravensteiner.