Majola arbetar kontinuerligt med att uppdatera sina medarbetares kunskap. I början av året sattes fokus på diskrummet.

– En bra diskare är viktig. Det är en nyckelroll på restaurangen, säger Mats Lembäck, som tillsammans med Viktor Markowicz är ansvarig för uthyrningen av diskpersonal på Majola, när han inleder dagens uppdateringskurs för några av Majolas diskare. De tio medarbetarna sitter runt ett konferensbord på Stockholms Hotell och Restaurangskola. Flera i gänget har arbetat som diskare i flera år hos Majola men andra är nya sedan ett par månader. Syftet med dagen är att uppdatera diskkunskaperna men även repetera de rutiner som gäller för Majolas medarbetare samt att träffas, umgås och ha trevligt. 

Mats börjar med att gå igenom tidrapporteringen, påminner alla om att kolla resevägen till ett jobb innan man tackar ja till ett uppdrag, undvika parfym då allergier blir ett allt vanligare problem i framförallt skolmatsalsmiljöer, innan han går över till själva diskrummet. Mats har tidigare varit köksmästare och i samband med olika jobb fått utbildning i hur olika maskiner fungerar. Inför dagens utbildning hade han uppdaterat sina egna kunskaper med hjälp av Stefan Berggren på Hygiengruppen. 

N

är jag kommer till ett nytt ställe så lyssnar jag och försöker känna av stämningen

– I vanliga fall så avslutar man dagen med att göra rent maskinen, men i ert fall när ni kommer till en arbetsplats för första gången, så skulle jag börja med att kolla att maskinen är ren, säger Mats och pekar ut filtren på olika diskmaskinsmodeller och förklarar hur man gör rent dom. 

Som bemanningsdiskare måste man kunna alla typer av diskmaskiner, från finaste glasdiskmaskinen till tyngsta granulmaskinen. För bästa diskresultat krävs kunskap.

– Vilken temperatur ska det vara på förspolningsvattnet? Ska det vara varmt eller kallt, frågar Mats retoriskt. 

De flesta vet att det ska vara kallt, att varmvatten förvisso löser fett men att det också gör att protein fastnar på tallriken. Fett är enkelt för diskmaskinen att lösa upp, proteiner är mycket svårare. 

Mats fortsätter gå igenom de olika arbetsmomenten, hur ofta man bör byta vatten i de olika diskmaskinerna, temperaturer, olika zoner och rutiner.

I den avslutande delen av uppdateringskursen utbytte diskarna arbetserfarenheter. 

– Jag kan diskmaskinen. Arbetet i disk-rummet är inte något problem, men när jag kommer till ett nytt ställe så lyssnar jag och försöker känna av stämningen, säger Abdulhakim och får medhåll från andra.

– Även om diskmaskinen är likadan modell som på en annan restaurang så är rutinerna på alla restauranger olika, säger Abdulhakim. 

Det kommer fler reflektioner på samma tema, när de kommer till en restaurang så vill alla göra ett bra jobb. Effektivt och med bra resultat. Diskjobbet kan dom. Det är den enskilda restaurangens rutiner som måste tydas och tolkas för att de ska lyckas.

Det blir också dagens slutsats och tips till dig som tar emot personal: 

Ge en snabb introduktion och förklara arbetsplatsens rutiner så får du mer ut av dina medarbetare.

Viktor Markowicz Personalkoordinator disk Majola RestaurangKonsult

Varför satsar ni på utbildning av era medarbetare?

– Det finns flera anledningar. Först och främst vill vi öka kompetensen men vi vill också göra något för den här gruppen av våra medarbetare. Diskarna blir inte alltid sedda. Det finns en språkbarriär som gör att dom kanske inte alltid vill delta på andra aktiviteter som vi arrangerar. 

Är du nöjd med utbildningen?

– Jag är jättenöjd, det var en bra start. Nu ska vi utveckla den och göra den ännu bättre. 

Maen Alnizam Majola Diskare Restaurangkonsult

Hur länge har du jobbat som diskare hos Majola?

– I tre år.

Vad tyckte du om utbildningen? 

– Intressant, det var bra att träffa några av de andra diskarna och man fick lite ny information. Jag hoppas att Majola arrangerar fler sådana här utbildningar.

Abdulhakim Zoryani Diskare Majola RestaurangKonsult

Abdulhakim Zoryani DiskareMajola RestaurangKonsult

Hur länge har du jobbat som diskare för Majola?

– Sammantaget har jag ungefär fyra års erfarenhet men jag har jobbat till och från under fem år. 

Vad tyckte du om utbildningen?

– Det var hjälpsamt, mycket bra saker som man kan ha nytta av i framtiden. Det är många saker som man ska ha koll på, till exempel vattentemperaturer vid sköljning av disk och hur ofta man ska byta vatten i maskinen.