Var med och utse Årets arbetsplats!

Att det behövs mer arbteskraft i vår bransch är ingen nyhet. Samtidigt vet vi att varje år börjar omkring 5000 personer i vår bransch. Problemet är att nästan lika många slutar varje år. Så vad kan vi i branschen göra för att få fler att satsa på en längre karriär i restaurangbranschen?

Majola lyfter därför ledarskapsfrågor, trivsel och organisationsfrågor genom att skapa en ny kategori på den populära restauranggalan: Årets arbetsplats.

Redan nu, och framtill den 4 juni, kan du nominera din egen, eller någon annans arbetsplats.

De som är med i tävlingen kommer att delta i en nationell studie med frågor kring arbetsmiljö, ledarskap och företagskultur.

De som kvalar vidare deltar i en mer djuplodande enkätundersökning bland medarbetarna på arbetsplatsen. Medarbetarna svarar anonymt på frågor om hur man ser på sin arbetsplats och sina chefers ledarskap. Utifrån resultatet av enkätundersökningarna görs ett sluturval av en namnkunning jury av tre finalister.

Vinnaren koras på Restauranggalan som äger rum den 16 oktober på Cirkus i Stockholm.

Klicka här för att vara med i studien. Och hjälp till för att öka våra branschs attraktionskraft genom att lyfta fram de bästa arbetsplatserna.