Kanske var det lättare att vara chef och ledare förr. Då chefen kunde bestämma allt själv och alla lydde. Då chefen inte behövde vara coachande och bry sig om vad medarbetarna tyckte.

Det är svårt ibland att veta när du behöver vara chef och fatta beslut själv, och när du istället ska coacha och lyssna på medarbetarna. På en restaurang eller ett café ska kunderna få det de beställer på menyn, oavsett vem som lagar och serverar. Det är viktigt både för kvaliteten och kontinuiteten. Men för mycket styrning och strikta ramar kan göra att personalen känner sig instängd och låst. Människor vill vara med och påverka sitt jobb och känna sig delaktiga.

Tack vare forskning om hjärnan vet vi mycket mer om ledarskap och människors beteende. Människor motiveras av delaktighet, av bekräftelse, av att få jobba självständigt och att känna att de är en del av något meningsfullt och viktigt. Chefens uppgift är inte längre att vara på toppen och bestämma och glänsa själv. Modernt ledarskap handlar om att vara den som ger ramar och visar på riktning, som inspirerar och som ser till att medarbetarnas kompetens och styrkor verkligen används för verksamhetens bästa.

Som chef gäller det att väcka människors belöningssystem.

Det är också att bygga tillit och ett gott team. Vi är ständigt, helt omedvetet, upptagna med att söka efter hot eller belöningar. Hot är inte bara fysisk fara utan också kritik, ilska, utskällningar eller att hamna utanför gruppen. När våra idéer eller tankar blir förlöjligade eller kritiserade sätts stressystemet igång i kroppen och vi vill fly, kämpa eller så fryser vi till is och blir paralyserade.

När hjärnan registrerar ett hot blir vi stressade och får tunnelseende. All vår uppmärksamhet går åt till att komma undan hotet. En sådan medarbetare är inte särskilt kreativ och kan till och med skada verksamheten.

Som chef gäller det att väcka människors belöningssystem. Det sätts igång när vi känner oss delaktiga, uppskattade, sedda och lyssnade på. På kort sikt kan det vara lite besvärligt och ta längre tid. Du behöver hitta din balans mellan att chefa och coacha.

Men på lång sikt tjänar du ofta både tid och pengar på det. Människor som inte trivs på sina jobb och inte känner att de får komma till sin rätt söker sig någon annanstans, till en annan arbetsgivare eller en annan bransch. Och att ständigt utbilda och lära upp nya medarbetare kostar både tid, energi och pengar.

 

Maria Gerlofson

Certifierad coach och utbildare på Act and Grow. Tillsammans med Anja Lindberg har hon skrivit Coachboken. Nu skriver hon en bok om hållbart ledarskap.