Maria Gerlofson
certifierad coach och utbildare på Act and Grow

När jag utbildade mig till coach hade jag en ganska luddig bild av yrket. Men efter hundratals coachtimmar ser jag nu hur effektiv coachning är. När människor kommer åt sina styrkor händer något annat än när de får råd och instruktioner. De blir självständiga, säkra, motiverade och tar mer ansvar för sig själva och sin utveckling.

I  januari kom Coachboken, som jag skrivit tillsammans med Anja Lindberg. Vi går igenom de elva färdigheter som krävs för att kunna bli certifierad coach hos International Coach Federation, ICF. Men också de som behövs för ett coachande förhållningssätt. Det är exempelvis att skapa tillit och förtroende, att vara närvarande och lyssna aktivt i samtal. Det är att kunna ställa kraftfulla frågor som hjälper den andre att se nya perspektiv och få nya idéer, utan att du styr. Det är att ha direkt kommunikation så att du är tydlig och rak. Det är att släppa rådgivning och istället fråga och söka medarbetarens egna styrkor och lösningar. Det är att kunna ställa dig själv, dina åsikter och idéer åt sidan och fokusera helt, utan förutfattade meningar, på den du pratar med.

”Men mycket oftare än vi tror, kan vi ha ett coachande förhållningssätt.”

Raka motsatsen, ett auktoritärt och hierarkiskt beteende, har en tendens att skapa osjälvständiga och passiva människor som ofta frågar om råd och tips. Det kan vara smickrande att bli rådfrågad och känna sig som den som kan allt, men det kan också ta väldigt mycket tid och minska effektiviteten och kreativiteten.

Ibland behöver vi självklart utbilda och instruera. Kunskap och erfarenhet behöver spridas. Chefer måste ge order när något ska ske snabbt i stunden och ibland måste vi ge tuff feedback. Men mycket oftare än vi tror, kan vi ha ett coachande förhållningssätt. När en medarbetare frågar hur de ska lösa ett problem, kan du ge ditt förslag, den lösning du hade valt. Eller så kan du fråga vad han eller hon själv ser för lösningar. Får du feedback, kan du lyssna aktivt istället för att gå i försvar, och ta reda på vad som ligger bakom med utforskande frågor. Kanske leder det till en förbättring.

När människor känner att deras åsikter, tankar och kompetens räknas, ökar chansen att de blir kvar på jobbet. Alla vill vi ha en chef som lyssnar och fokuserar på våra styrkor!