hanna

HANNA HALPERN VD RESTAURANGAKADEMIEN OCH ÅRETS KOCK

Restaurangbranschen är en fantastisk bransch. Mycket vilja, passion, glädje och jävlar anamma. Det är en inkluderande bransch för både unga och invandrare. Många får sina första jobb på restaurang eller café. Dock är branschen inte speciellt lönsam. Vi ser också att personalomsättningen är väldigt hög. Generellt kan man säga att kvinnorna slutar efter 2-3 år och männen efter 4-5 år. Vad beror det på? Det kan lätt bli en dålig spiral. Dålig lönsamhet, leder till att krögaren måste jobba mer på golvet, leder till att krögaren inte hinner vårda sin personal, leder till att krögaren måste jobba ännu mer med att leta efter personal och jobba på golvet, leder till att lönsamheten blir sämre och så vidare.

”Man kan ju faktiskt ta en genväg och lära sig av ’flera bästa’ och på det sättet också få in ny kunskap till branschen.”

De flesta i vår bransch har ingen speciell utbildning, oftast bara gymnasial restaurangskola. Och de flesta tyckte inte skolan var särskilt givande utan ville börja jobba så snabbt som möjligt. Branschen präglas av ett hantverksmässigt lärande. Skolan av ett akademiskt. Inget av dessa sätt är bättre eller sämre än det andra. I skolan verkar dock det akademiska lärandet prioriteras. Orden skola och utbildning ger många i branschen en negativ känsla, trots att man är medveten om att man skulle behöva kunna mer om till exempel ekonomi och ledarskap. Hur ska man hinna med? Skolbänken känns inte särskilt lockande. Vi på Restaurangakademien, tillsammans med andra instanser, gör vårt bästa för att erbjuda branschen det den behöver och göra det på ett ”aptitligt” sätt. Vi har lanserat många nya utbildningar som just handlar om ekonomi, ledarskap och service men på ett väldigt praktiskt sätt. Sakta men säkert börjar restaurangbranschen få upp ögonen för dessa utbildningar. Dock finns det en inmurad tro i vår bransch att lära sig gör man genom att jobba hos de bästa. Det stämmer i hög grad. Men vill man lära sig något som branschen generellt inte kan, till exempel ekonomi och ledarskap så räcker det inte att jobba hos den bäste. Man kan ju faktiskt ta en genväg och lära sig av ”flera bästa” och på det sättet också få in ny kunskap till branschen.

HANNA HALPERN

VD RESTAURANGAKADEMIEN OCH ÅRETS KOCK